Мисии и цели

Центарот за локален развој, помага на граѓаните, граѓанските здруженија, локалните заедници, локалната самоуправа и бизнис секторот (малите и средни претпријатија) во нивните активности за изнаоѓање прифатливи алтернативи во решавањето на нивните проблеми, изготвување на планови, програми и активности кои ќе водат кон подобрување на условите на живеење и градење на одржливи заедници.

Организацијата дејствува и работи на локално, национално и меѓународно ниво.


Archives